Nyheder - Søvind og Omegns Jagtforening

Gå til indhold

Nyheder

18/5-2021

Åbenklasses hundeafslutning
 
Flot fremmøde - 11 ekvipager deltog trods et ”møg-vejr”, der blev igen i år dystet i apportering på tid med følgende vindere:
 
  1. Jesper Boldsen med Luna
  2. Ryan Thomsen med Rufus
  3. Jørgen Thorup med Tesla
 
 
Generelt et super flot hundearbejde!
 
Stor tak til dommer Kim Ankjær, Jesper Larsen for lån af terræn og til de i alt 23 fremmødte til efterfølgende pølsespisning.
 
Der er igen i år ydet et stort arbejde af vores 2 instruktører Allan og Pernille.
Pernille har valgt at trække sig fra hundeudvalget, og der skal fra de mange hundefører og SJ´s-bestyrelsen, lyde en stor tak for det store arbejde og arrangement, hun har yder gennem årene.
26/1-2021

Råge regulering – Horsens Kommune.
Det nye reguleringsudvalg for rågereguleringen i Horsens Kommune er startet op og begyndt planlægningen af kommende reguleringssæson 2021.
Udvalget består af:
Formand: Morten Lindhardt. Tlf. 22 33 72 10 - mail:lindhardtmorten@gmail.com
Nikolaj Grunnet
Alex Green
Jan D. Fomsgaard
I år bliver der ingen kvalifikationsskydninger i Glud.
Reguleringsudvalget bruger listerne fra sidste år som udgangspunkt, så det vil sige, at hvis man deltog i reguleringen sidste år, så er man automatisk på listen til den kommende sæson 2021 og blive sat på et hold. Hver enkelt deltager vil blive påført med navn på den udarbejdede reguleringsplan, hvor af det vil fremgå, hvilke dage man skal deltage i rågereguleringen.
Er man ikke interesseret i at deltage igen i år, må man meget gerne give besked til Morten Lindhardt via mail.
De nye jægere, der vil deltage i den kommende rågeregulering, skal henvende sig til Morten Lindhardt via mail med oplysning af telefonnummer inden den 1. april, og de vil herefter indgå i reguleringskorpset for råger i sæson 2021 og blive sat på reguleringsplanen.
Samlet plan for fordeling af reguleringsjægerne kan tilgås på foreningernes hjemmeside fra d. 20. april. Er der foreninger, der ikke har egen hjemmeside må de ty til en af de andre foreningers hjemmesider.
Med venlig hilsen
Rågereguleringsudvalget.
18/1-2021

Vi er nødt til at aflyse vores rævejagt d. 30. Januar, det gælder både gudstjenesten og selve jagten.
Det er umuligt at gennemføre med de nuværende forsamlingsregler, men også bare rent samfundsetisk.
Vi ser naturligvis tiden an, og hvis regeringens retningslinjer bliver slækket, vil bestyrelsen overveje, om det er muligt at afholde en reguleringsjagt i februar.

9/1-2021

Udmelding fra Jægerråd Horsens formand Søren Lyse

Jeg ser det nødvendigt at aflyse vores årsmøde.
Så må vi finde en ny dato, byd ind med forslag på samme, gerne i april eller starten af maj.
Vi skal afholde vores årsmøde senest 3 uger før årskredsmødet som er den 10 juni.
2/1-2021

Grundet forsamlingsforbud og lukning af skoler
Ser vi det ikke forsvarligt at opstarte knivkurset 5/1-2021
Tilbage til indhold