Formålsparagraf - Søvind og Omegns Jagtforening

Gå til indhold

Formålsparagraf

Om

Stiftelsen af denne forening foregik den 18. februar 1933
i Søvind Forsamlingshus
Hvor en kreds af interesserede jægere havde indbudt til møde, med foredrag af
Jagtraadsmedlem S. Rørby Nielsen Aalstrup.
De oplysninger der fremkom under dette foredrag gav stødet til at en liste blev skrevet og indtegning
af medlemmer kunne begynde, denne foregik meget udmærket,  idet saa godt som alle lod sig indtegne samme aften.
Efter indtegningen foretoges valg af den første bestyrelse der kom til at bestå af følgende.
Peter Christensen Vorsø, Lars Jensen Reballegaard. Hans Sørensen Bjerregaard.
Svend Langfeldt Hyldkroggaar og Svend Hansen Brigsted.

Sognefoged J. T. Hansen valgtes til revisor.

Foreningens formål er:
At søge vildtbestanden bevaret og forøget ved alle hertil tjenlige midler saasom udøvelse af hensynsfuld jagt,
indførelse af særlige fredningstider anskaffelse af levende vildt til blodfornyelse, vinterfodring,
fjernelse af omstrejfende hunde og katte.

Bekæmpelse af krager og skader og andre for vildtet skadelige dyr.

Samarbejde med tilgrænsende Jagtforeninger eller personer til fremme af vildtets sag

Tilbage til indhold